November 2, 2020

Запознајте ги тимовите на млади претприемачи RISE Ventures кои ќе учествуваат во проектот RISE

Здружението за социјални иновации „АРНО“ e избрано да биде локален инкубатор кој во моментов го спроведува проектот RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs*) – проект за мотивирани и посветени млади, подготвени да учат и да менуваат работи. Целта на проектот е да поддржи идеи за социјални бизниси, идеи што ќе го направат регионот подобро место. За целите на проектот „АРНО“ отвори повик за млади социјални и зелени претприемачи кои во тимови можеа да аплицираат за учество во програмата RISE Journey. На повикот се пријавија 40 апликанти од кои беа избрани 8 тимови на млади претприемачи што ќе продолжат да учествуваат во програмата. Подолу можете да ги видите кратките описи на секој од тимовите. 

RISE Journey е наменски креирана програма која е бесплатна за учество и која ќе им помогне на младите да учат, да растат и да направите промена во своето опкружување. Програмата е фокусирана на соработка, размена на идеи и врсничко учење за да постигнат подобри резултати.Проектот RISE* се спроведува во регионот на Западен Балкан со цел да им понуди на младите луѓе програма преку која тие ќе ги развијат своите идеи, почнувајќи и од нула. Програмата освен менторска и експертска поддршка нуди и мотивација, инспиративни приказни, дружење и регионални вмрежувања.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Проектот RISE е развиен и мониториран од конзорциум составен од Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО), ГРУПА СОС Пулс, Мрежа за млади на Југоисточна Европа (SEEYN), Францускиот институт и Француско-германската канцеларија за млади (ОФАЈ), а имплементиран од шест локални инкубатори – АРНО, Balkan Green Foundation, Nesto vise, Smart Kolektiv, IEC Tehnopolis и Yunus Social Business. Проектот RISE е кофинансиран од Француската агенција заразвој (АФД) и Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО).