Tag Archive: натпрвевар

Од отпад од вино (комиње) до адитив во прехранбена индустрија, биотехнички методи за здрав мед и заштита на феноменот колибарење се победниците на овогодинешниот натпревар „Зелени идеи“

June 3, 2020 10:09 am Published by

На 2 јуни, Здружението за социјални иновации „АРНО“ ги прогласи победниците од натпреварот „Зелени идеи“ кој годинава се одржа во... View Article