Регионални Победници

Победници 2012:

 • Маријана Клајиќ од Црна Гора со зелената идеја: „Агро-туризам во моето село Лубнице“
 • Мирјана Стевановиќ од Србија со зелената идеја: „Зелена училница“
 • Ирис Сојли од Албанија со зелената идеја: „Албанска заедница за рециклирање“

Победници 2013:

 • Аница Симовиќ од Србија со зелената идеја: „Сончева сушилница за билки“
 • Пезана Реџа од Албанија со зелената идеја: „Мебел и рециклирани предмети“
 • Јосип Грабаревиќ од Србија со зелената идеја: „Зелена мобилна продажба“

Победници 2014:

 • Игор Којчиќ од Србија со зелената идеја: „Циркулирачка сушара за зеленчук и овошје“
 • Стеван Ковиќ од Србија со зелената идеја: „Фарма за црви“
 • Елтајана Шкрели од Албанија со зелената идеја: „Зелени тури од замок до замок“

Победници 2015:

 • Дејан Митиќ од Србија со зелената идеја: „Еко-камп од дрвени кукички“
 • Билјана Филиповска од  Р.С. Македонија со зелената идеја: „Сертифицирање и поддршка на мали маргинализирани произведувачи на органска храна -Прва кооператива на потрошувачи на органска храна-Наша добра земја“
 • Александар Нововиќ од Црна Гора со зелената идеја: „Градина Еко-логика“

Победници 2016:

 • Блерта Гуча од Албанија со зелената идеја: „Одгледување на шафран“
 • Марта Мојсова од Р.С.Македонија со зелената идеја „СПИН“
 • Драгојле Божиќ од Србија: „Производство на брикети“

Победници 2017:

 • Јане Заевски од С. Македонија со зелената идеја: „Храна за сите“
 • Бесарт Кунушевци од Косово со зелената идеја: „Академска платформа“
 • Милан Мијајлович од Црна Гора со зелената идеја: „Камп под Острог“
 • Кристиан Шопов од Р.С. Македонија со зелената идеја „Еко илузии“

Победници 2018:

 • Анди Красниќи од Косово со зелената идеја: „Зелена помош“
 • Дарко Савелјиќ од Црна Гора со зелената идеја: „Приказна за урбано село“
 • Мајлинда Авдиу од Косово со зелената идеја: „Супер Џем“

Победници 2019:

 • Јорданчо Лефков од Македонија со зелената идеја: „ Био-смарт ориз“
 • Олга Рајчиќ од Македонија со зелената идеја: „Challenger“
 • Стаматина Маја Мошандру од Грција со зелената идеја: „Енергија која припаѓа на заедниците“
 • Салко Ужичанин од Босна и Херцеговина со зелената идеја: „Соларни панели SolHeat“

Победници 2020:

 • Софија Дацева од Македонија со зелената идеја: „Вајс адитив“
 • Лефтерис Арапакис од Грција со зелената идеја: „Чистење на Медитеранот (Mediterranean Cleanup)“
 • Бранко Крсмановиќ од Србија со зелената идеја: „Градот и јас (City and Me)“
 • Доминики Вагиати од Грција со зелениот концепт: „Зелени школски денови (Green School Days)“
 • Ракип Балишаку од Албанија со зелениот концепт: “Рачни изработки Ринора (Rinora Handmade)“

Победници 2021:

 • Марија Бургиева од Северна Македонија  со зелената идеја “О-круг”
 • Драган Марковиќ од Србија со зелената идеја “Нови пенкала”( NewPen Enterprise-NewPen)
 • Џенсон Цела oд Албанија со зелената идеја “Вкусните богатства на Пермети”( Permeti’s Yummy Treasures)
 • Kанарис Циганос од Грција со зелената идеја “КинСЕП_Социјално претпријатие Палеовраха”  (KinSEP_Social Entrerprise Paleovraha)
 • Aрнита Велиу од Косово со зелената идеја “Ботанички проект” (The Botanic project)

Победници 2022:

 • Александар Каравилоски од Северна Македонија со идејата „Инсект пилот соба“
 • Павле Џорџевиќ од Србија, со зелената идеја “Органела -Градината што може да направи сe’
 • Марија Цанету oд Грција, со зелената идеја “Спорос -Институт за регенерација”
 • Милјан Грба од Црна Гора, со зелената идеја „Двор за органско рециклирање “
 • Егзона Бејтулаху од Косово, со зелената идеја „Истражување за еко решенија”

Победници 2023:

 • Мирјана Јосифоска од Северна Македонија со идејата „Дизајнерски шапки од текстилен отпад“
 • BeBeep од Црна Гора со зелента идеја за споделување на превоз
 • Задругарство од Србија со зелената идеја за реупотреба на хартија од кутии од цигари со вклучување на лица со попречености
 • Purteka од Албанија со зелениот концепт за мобилна продавничка за комплети за градинарство за деца
 • Recycling PET Revolution од Босна и Херцеговина со зелениот концепт за собирање и преработка на ПЕТ пластика