March 4, 2020

Работилница за подготовка на апликација за натпреварот – Видео

Со цел да им помогнеме на сите заинтересирани кои што сакаат да аплицираат на натреварот за „Зелени идеи 2020“, АРНО и оваа година покрај тоа што организира четири работилници на кои може да добиете соодветна обука за пополнување на апликацијата и на КАНВАС БИЗНИС МОДЕЛОТ ја сними и првата работилница која се одржа на 22 февруари во Јавна соба.

Голема благодарност на обучувачот кој и оваа година го пренесе знаењето на присутните на работилницата и секако да упатиме голема благодарност и до учесниците кои дозволија работилницата да биде снимена.

*НАПОМЕНА: Ќе забележите дека во одредени сегменти видеото нема звук, тоа е поради приватност/заштина на информации на учесниците.