Партнери

„ Balkan Green Ideas “ е проект на Balkan Green Foundation поддржан од програмата за Западен Балкан на  Фондот на Браќата Рокфелер (Rockefeller’s Brothers Fund). Партнери во регионот се: Фондот за активно граѓанство (Fund for Active Citizenship) (Црна Гора), Здружение за социјални иновации „АРНО“ (Р.С.Македонија), Фондација Мозаик ( Mozaik Foundation) (Босна и Херцеговина), Партнери Албанија (Partners Albania) (Албанија), ЛЕНС (LENS) (Косово), ЧовековиПрава360 (HumanRights360)(Грција) и Траг Фондација (Trag Foundation) (Србија).

Активностите на регионалниот натпревар „Зелени идеи 2022“ се финансирани од Фондот на браќата Рокфелер (RBF), Балканскиот фонд за демократија (BTD), УСАИД, и кофинансирани од Еразмус+ програмата.