Author Archives for admin

Македонската зелена идеја „Вајс адитив“ на Софија Дацева победи во категоријата „Зелени идеи – поддршка до 10.000$“ и стана седмата македонска зелена идеја која е наградена на регионално ниво

September 8, 2020 7:41 pm Published by Leave your thoughts

На 3-ти и 4-ти септември по 9-ти пат, а оваа година во онлајн формат,  се одржа регионалниот натпревар „Зелени идеи“.... View Article