May 13, 2019

PUNËTORIA PËR PËRGATITJEN E APLIKIMIT NË GARËN “FILANTROPI NËPËRMJET IDEVE TË GJELBËRTA” – VIDEO

Shikoni videon nga punëtoria e parë për përgatitjen e një forme aplikimi për Konkursin e Ideve të Gjelbërta që u mbajt më 20 prill në Shkup. Kjo video ka për qëllim të jep informacion shtesë për të gjithë ata që nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë.

Ne duam ta falënderojmë trajnerin për energjinë dhe njohuritë që ndau me ne, dhe sigurisht që mirënjohjen më të madhe jua japim pjesëmarrësve që ranë dakord të filmohen.

Shpresojmë që kjo video do të kontribuojë në përgatitjen e aplikimeve dhe se këtë vit do të marrin ide të bukura, të gjelbërta, që do të njihen më tej edhe në nivel rajonal.

* SHËNIM: Në segmente të caktuara videoja nuk ka zë, kjo është për shkak të privatësisë / mbrojtjes të së  dhënave të pjesëmarrësve.

Video

PUNËTORIA PËR PËRGATITJEN E APLIKIMIT NË GARËN “FILANTROPI NËPËRMJET IDEVE TË GJELBËRTA”