Partnerët

“Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta”, është një projekt i Balkan Green Foundation mbështetur prej Programit të Ballkanit Perëndimor – Fondi i Vëllezërve të Rockefeller (Rockefeller’s Brothers Fund). Forumi për Iniciativa Qytetare (Kosovë), Fondi për qytetarët aktiv (Mali I Zi), Organizata për Inovacione Sociale “ARNO” (Maqedonia Veriore), Fondacioni Mozaik (Bosnja dhe Hercegovinë), Partnerët Shqipëri (Shqipëri), Të Drejtat e Njeriut360 (Greqi) dhe Fondacioni Trag (Sërbi).