Partnerët

“Balkan Green Ideas”, është një projekt i Balkan Green Foundation mbështetur prej Programit të Ballkanit Perëndimor – Fondi i Vëllezërve të Rockefeller (Rockefeller’s Brothers Fund).  Partnerë rajonalë janë: Fondi për Qytetarët Aktivë (Mali I Zi), Organizata për Inovacione Sociale “ARNO” (Maqedonia e Veriut), Fondacioni Mozaik (Bosnja dhe Hercegovinë), Partners Albania (Shqipëri), LENS (Kosovë), Të Drejtat e Njeriut360 -(HumanRights360)( (Greqi) dhe Fondacioni Trag-(Trag Foundation),  (Serbi).