Koncepti

“Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta”,    ka për qëllim të stimulojë dhe inkurajojë inovacionet rreth  ideve të biznesit të gjelbër në nivelin lokal dhe të hulumtojë rolin e filantropisë në angazhimin e komuniteteve lokale për të gjeneruar ide të biznesit të gjelbërt , që përdorin burimet lokale dhe rigjallërimin e zhdukjes së zinxhirëve tradicionale të prodhimit dhe tregjeve të bazuara në komunitet. Duke mbështetur nismat inovative dhe lokale të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, Filantropia për Ide të Gjelbra, synon të kontribuojë në ndërtimin e një rajoni paqësor, konkurrues dhe të begatë të Ballkanit Perëndimor.

“Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta”,  punon në parimet e: përgjegjësisë mjedisore, sjelljes etike, diversitetit, përfshirjes dhe fuqizimit, jo varësisë me qëllim të promovimit të mirëqenies së komuniteteve lokale, duke rritur sipërmarrjen dhe duke u mundësuar njerëzve të kuptojnë dhe të marrin kontrollin e potencialit të tyre të plotë .

Gara vjetore rajonale

  • Konkurrentët janë fitues kombëtar të Ballkanit Perëndimor : Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Greqia, Serbia dhe Maqedonia Veriore (nga tre fitues nga secili vend).
  • Një juri e pavarur ndërkombëtare vlerëson idetë
  • Katër fituesit marrin një shpërblim prej 10,000 dollarë për të zbatuar idetë e tyre të biznesit në tërësi ose pjesërisht.
  • Konkursi dy-ditor mbahet çdo vit në korrik në një vend tjetër në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Çdo vit, një juri ndërkombëtare e përbërë nga ekspertë në fusha të ndryshme, zgjedh fituesit e konkursit rajonal.

Më shumë informacione rreth konkursit mund t’I shihni në këtë link.