Fituesit

Fituesit e garës nacionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

2015

2016

 • Stefan Perqinkov – „Reciklo dhe fito bonus“
 • Marta Mojsova- „Reciklimi kreativ EKO SPIN “
 • Ana Rafailovska- “Slamaala„

2017

2018

2019

2020

 • Sofija Daceva – “Vajs Aditiv”
 • Vancho Kirovski – “Friends of the Bees”” Miqtë e bletëve”
 • Dushica Krsteska – “Protection of the phenomenon of shieling in Macedonia and promotion of the traditional Maleshevo specialties”” Mbrojtja e fenomenit të staneve në Maqedoni dhe promovimi i specialiteteve tradicionale të Malishevës”

2021

 • Irina Tosheva “Mini Irina Tosheva” 
 • Gorjana Bonevska “Biblioteka e parë e lojrave” 
 • Marija Burgieva “Prodhimi i vajrave esenciale dhe aromatizuesve, nga mbetjet e lëkurave të portokallit”

2022

 • Goce Stevanoski  “Nga ndotësi në zbukurues”
 • VE DOG FOOD DOO Prilep “Dhoma pilot e insekteve”
 • Jana Angelovska “Peli”

Idetë e gjelbra fituese nga Maqedonia e Veriut,  në garat rajonale

 Që nga viti 2015, kur ARNO filloi me administrimin e garave në nivel nacional, ne patëm edhe fituesit e pare nacionalë maqedonas: fituesi i parë rajonal ( Toka jonë  e bukur-kooperativa e parë e konsumatorëve organikë). Në vitin 2016, sërisht patëm fitues nga Maqedonia: Marta Mojsova, një arkitekte e re, që krijoi një Startup për riparimin dhe ridizajnimin e mobiljeve të vjetra (SPIN). Në 2017-n, kishim dy fitues:  Kristian Shopov –Eko-magjistar , i cili përmes zbavitjes, prezenton porosi ekologjike ( Eko iluzionisti) dhe Jane Zaevski, i cili bashkë me ekipin e tij, krijoi platformën ,,Ushqim për të gjithë,, përmes së cilës, shitet dhe dhurohet ushqimi i mbetur pa u shitur nga objektet hotelerike. Në 2019-n, përsëri kishim dy fitues rajonalë: Challenger, aplikacion mobil që shpërblen të gjithë shfrytëzuesit e përgjegjshëm ekologjikë dhe orizin Bio smart ( oriz I përfituar permes praktikave inovative ekologjike). “O-Krug” -Rrethi i gjelbërt ( viti 2021),  i cili përmes principit të ekonomisë cirkulare, do të prodhojë vajra esencialë dhe aromatizues nga mbetjet e lëvozhgave të portokallit.

Seicili prej fituesve, merr mbështetje prej $10 000 ose 5.000 dollarë (në varësi të kategorisë për të cilën garon) për implementimin e idesë së gjelbër, ku ARNO merr pjesë permes monitorimit dhe evoluimit të procesit dhe kryen ndërlidhjen e mëtejshme me mbështetësit e tjerë.

Përmes këtij konkursi, deri në vitin 2021, janë investuar në vendin tonë gjithsej $75 000 për mbështetjen e bizneseve të gjelbra.