Fituesit

Fituesit e garës nacionale në Rebublikën e Maqedonisë Veriore.

2015

2016

  • Stefan Perqinkov – „Reciklo dhe fito bonus“
  • Marta Mojsova- „Reciklimi kreativ EKO SPIN
  • Ana Rafailovska- “Slamaala„

2017

2018