Fituesit

Fituesit e garës nacionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

2015

2016

  • Stefan Perqinkov – „Reciklo dhe fito bonus“
  • Marta Mojsova- „Reciklimi kreativ EKO SPIN “
  • Ana Rafailovska- “Slamaala„

2017

2018

2019


Idetë e gjelbra fituese nga Maqedonia e Veriut,  në garat rajonale

 Që nga viti 2015, kur ARNO filloi me administrimin e garave në nivel nacional, ne patëm edhe fituesit e pare nacionalë maqedonas: fituesi i parë rajonal ( Toka jonë  e bukur-kooperativa e parë e konsumatorëve organikë). Në vitin 2016, sërisht patëm fitues nga Maqedonia: Marta Mojsova, një arkitekte e re, që krijoi një Startup për riparimin dhe ridizajnimin e mobiljeve të vjetra (SPIN). Në 2017-n, kishim dy fitues:  Kristian Shopov –Eko-magjistar , i cili përmes zbavitjes, prezenton porosi ekologjike ( Eko iluzionisti) dhe Jane Zaevski, i cili bashkë me ekipin e tij, krijoi platformën ,,Ushqim për të gjithë,, përmes së cilës, shitet dhe dhurohet ushqimi i mbetur pa u shitur nga objektet hotelerike. Në 2019-n, përsëri kishim dy fitues rajonalë: Challenger, aplikacion mobil që shpërblen të gjithë shfrytëzuesit e përgjegjshëm ekologjikë dhe orizin Bio smart ( oriz I përfituar permes praktikave inovative ekologjike)

Seicili prej fituesve, merr mbështetje prej $10 000 për implementimin e idesë së gjelbër, ku ARNO merr pjesë permes monitorimit dhe evoluimit të procesit dhe kryen ndërlidhjen e mëtejshme me mbështetësit e tjerë.

Përmes këtij konkursi, deri në vitin 2020, janë investuar në vendin tonë gjithsej $60 000 për mbështetjen e bizneseve të gjelbra.