Fituesit rajonalë

Fituesit për vitin 2012:

 • Marijana Kljajic nga Mali i Zi,  me idenë e gjelbër: AGRO-TURIZËM NË FSHATIN TIM LUBINCE
 • Mirjana Stevanovic,  nga Serbija me idenë e gjelbër: KLASA E GJELBËR
 • Iris Sojli nga Shqipëria, me idenë e gjelbër: KOMUNITETI I RECIKLIMIT SHQIPTAR

Fituesit për vitin 2013:

 • Anica Simovic nga Sërbia, me idenë e gjelbër: SOLAR HERBS DRYING FACILITY
 • Pezana Rexha nga Shqipëria, me idenë e gjelbër:  FURNITURE AND RECYCLED OBJECTS
 • Josip Grabarevic nga Sërbia,  me idenë e gjelbër: GREEN MOBILE SHOP

Fituesit për vitin 2014:

 • Igor Kojcic nag Serbia,  me idenë e gjelbër: CIRCULATING FRUIT AND VEGETABLE DRYER
 • Stevan Covic nga Serbia, me idenë e gjelbër:  FERMA E KRIMBAVE
 • Eltjana Shkreli nga Shqipërija, me idenë e gjelbër: GREEN SIGHT-CASTLE2CASTLE

Fituesit për vitin 2015:

 • Dejan Mitic nga Sërbia, me idenë e gjelbër: TREEHOUSE CAMP
 • Biljana Filipovska nga Maqedonia e Veriut, me idenë e gjelbër: ORGANIC CERTIFICATE OF FOOD CO-OP GOOD EARTH FOR SMALL MARGINALIZED ORGANIC PRODUCERS
 • Aleksandar Novovic nga Mali I Zi, me idenë e gjelbër: GARDENS OF ECOLOGIC

Fituesit për vitin 2016:

 • Blerta Guxha nga Shqipëria,  me idenë e gjelbër :(“Saffron Daias”),
 • Marta Mojsova nga Maqedonia e Veriut,  me idenë e gjelbër: (“Spin furniture”),
 • Dragojle Bozic nga Sërbia,  me idenë e gjelbër: (“RioRE Briquette”)

Fituesit për vitin 2017:

 • Jane Zaevski nga Maqedonia eVeriut,  me idenë e gjelbër: “Food for Everyone”
 • Besart Kunushevci nga Kosova, me idenë e gjelbër: “Academy Platform”
 • Milan Mijajlovic nga Mali i Zi,  me idenë e gjelbër: “Camp under Ostrog”
 • Kristian Shopov nga Maqedonia e Veriut,  me idenë e gjelbër: “Eco Illusion”

Fituesit për vitin 2018:

 • Andi Krasniqi, nga Shqipëria,  me idenë e gjelbër:  “Green Aid”
 • Darko Saveljic, nga Sërbia,  me idenë e gjelbër :“Urban Village story”
 • Majlinda Avdiu, nga Shqipëria,  me idenë e gjelbër :“Super Xhem”

Fituesit për vitin 2019:

 • Jordanço Lefkov nga Maqedonia e Veriut, për idenë e gjelbër: “ Orizi bio-smart“
 • Ollga Rajçiq nga Maqedonia e Veriut, për idenë e gjelbër: „Challenger“
 • Samantina Maja Moshandru nga Greqia, për idenë e gjelbër: „ Energjia që i përket komunitetit,,
 • Salko Uzhiçanin nga Bosnjë dhe Hercegovina, për idenë e gjelbër: „Panele solare SolHeat,,