Fituesit rajonalë

Fituesit për vitin 2012:

 • Marijana Kljajic nga Mali I Zi me iden e gjelbër: AGRO-TURIZËM NË FSHATIN TIM LUBINCE
 • Mirjana Stevanovic nga Sërbija me iden e gjelbër: KLASA E GJELBËRT
 • Iris Sojli nga Shqipëria me iden e gjelbër: KOMUNITETI I RECIKLIMIT SHQIPTAR

Fituesit për vitin 2013:

 • Anica Simovic nga Sërbia me iden e gjelbër: SOLAR HERBS DRYING FACILITY
 • Pezana Rexha nga Shqipërija me iden e gjelbër:  FURNITURE AND RECYCLED OBJECTS
 • Josip Grabarevic nga Sërbia me iden e gjelbër: GREEN MOBILE SHOP

Fituesit për vitin 2014:

 • Igor Kojcic nag Serbia me iden e gjelbër: CIRCULATING FRUIT AND VEGETABLE DRYER
 • Stevan Covic nga Serbia me iden e gjelbër:  FERMA E KRIMBAVE
 • Eltjana Shkreli nga Shqipërija me iden e gjelbër:GREEN SIGHT-CASTLE2CASTLE

Fituesit për vitin 2015:

 • Dejan Mitic nga Sërbia me iden e gjelbër: TREEHOUSE CAMP
 • Biljana Filipovska nga Maqedonia veriore me iden e gjelbër: ORGANIC CERTIFICATE OF FOOD CO-OP GOOD EARTH FOR SMALL MARGINALIZED ORGANIC PRODUCERS
 • Aleksandar Novovic nga Mali I Zi me iden e gjelbër: GARDENS OF ECOLOGIC

Fituesit për vitin 2016:

 • Blerta Guxha nga Shqipëria me iden e gjelbër (“Saffron Daias”),
 • Marta Mojsova nga Maqedonia veriore me iden e gjelbër (“Spin furniture”),
 • Dragojle Bozic nga Sërbija me iden e gjelbër (“RioRE Briquette”)

Fituesit për vitin 2017:

 • Jane Zaevski nga Maqedonia veriore me iden e gjelbër: “Food for Everyone”
 • Besart Kunushevci nga Kosova me iden e gjelbër: “Academy Platform”
 • Milan Mijajlovic nga Montenegro me iden e gjelbër: “Camp under Ostrog”
 • Kristian Shopov nga Maqedonia veriore me iden e gjelbër: “Eco Illusion”

Fituesit për vitin 2018:

 • Andi Krasniqi, nga Shqipëria me iden e gjelbër “Green Aid”
 • Darko Saveljic, nga Sërbija me iden e gjelbër “Urban Village story”
 • Majlinda Avdiu, nga Shqipëria me iden e gjelbër “Super Xhem”