Finalistë

2015

 • Zharko Vasilevski – “Prodhimi natyror dhe tradicional i vezëve të shëndetshme nga pulat”
 • Afrodita Misheva – “Ëagon Bar Macedonia”
 • Suzana Atanasovska- “Uthull ekologjike nga mollët e egra me tregues gjeografik të mbrojtur”
 • Biljana Filipovska – “Certifikata organike për prodhuesit e vogël të margjinalizuar”
 • Lambush Shutinoski – “Bio-turizmi në Vevçan”
 • Jasminka Pashaliska-Andonovska – “Instalimi pilot për përfitimin e paletave nga mbeturinat e biomasës”
 • Sasho Matoski – “Qendra eko-turistike Polog Shara”
 • Zoran Trajçevski – “Nga lulja në lule – në ushqim dhe ilaçe”
 • Aleksandar Dimeski – “Centrali i energjisë diellore të përqëndruar”
 • Sashko Todorov – “Ushqimi i së ardhmes – ferma e insekteve”

2016

 • Lea Linin- “Stacionet e Kompostimit Urban”
 • Aleksandra Eftimovska – “Linja Natyrore”
 • Filip Kareski dhe Sofia Bogeva – “TEL Social”
 • Stefan Percinkov- “Ricikloni dhe merrni bonus”
 • Bojan Rantasha – “Qendra e biçikletave”
 • Marta Mojsova – “Ri-animim eko kreativ “
 • Ana Rafailovska – “Slamaala”
 • Vesna Avramovska- “Tracy Sparks – Plentiful Praktike”
 • Lide Stojanovska – “Për një ëndërr të lehtë dhe natyrore”
 • Shutova Sofia – ” Roll-up nga manaferrat organike dhe frutat me omega3 “
 • Dukagjin Turkeshi- “Turizmi i Liqenit”

2017

 • Petar Matovski – ” Departamente prej 15m3 për mbeturinat organike”
 • Anela Stavrevska Panayotova – “Kopshti Pyjor”
 • Jane Zaevski – “Ushqim për të gjithë “
 • Aco Zdravevski – “Kultivimi i Stevia Reabudiana Bertoni”
 • Sashko Todorov – “Çelësi i gjelbër për fëmijëri të sigurtë”
 • Kristian Shopov – “Iluzione eko”
 • Ljubomir Stojanovski – “Lavender Immortele Macedonia”
 • Ana Ristevska – “TravelIMG”
 • Natalia Burgieva – “Prodhimi i substrakteve për rritjen e kërpudhave, sipas parimit të prodhimit organik”
 • Dukagin Turkesi, Dritan Leshi – “Komuniteti i Gjelbër”
 • Marina Karatrejkova, Aleksandar Popovski – “Bëni sërish Shkupin e Gjelbër”
 • Vele Nelkovski – “Shtëpia Eko Modulare”

2018

 • Tatiana dhe Vardan Blazevski -“Riciklo biçikletën tënde të vjetër “
 • Marko Ugarkoviq “Bin Go “
 • Marjan Stoynev / “Malinka Stojneva-” Sapun 100% natyral i qumështit të dhisë “
 • Vesna Peshevska Djekic -“DROPSAVER (Irristabilaiser) ndihmës në sistemin e ujitjes, pikë pas pike, në bujqësi”
 • Jasmina Glavinchevska -“EKO-FËMIJË”
 • Milica dhe Vasil Petrushevski -“Sallata të reja organike të brenduara “
 • Mila Kuzmanovska / Helena Andonov Grams- “Gram”
 • Marija Mitevska- “Hartimi i mbeturinave zero për të gjithë”
 • Kukutanov Mihail -“Kooperativa e Bletarëve, mjaltë nga Mulliri i Gjelbër”
 • Vanço Atanasovski -“Rrobat në ngjyrat e ylberit”
 • Kristina Todorova -“Gaxhun, ilaç për mbretërit dhe mbret i ilaçeve”

2019

 • Ivan Toromanovski – ,, Modular Biodigjestues anaerobic ( AMB)“
 • Miki Trajkoski „Green Events – toëards green future! – Ngjarje të gjelbra- drejt ardhmërisë së gjelbër!“
 • Jordanço Lefkov – „ ORIZI BIO SMART “
 • Aleksandar Binov- „ Lodra edukative të prodhuara nga druri dhe material të tjera natyrore“
 • Teodora Çizhbanoska „ Challenger“
 • Igor MItev „Smart pill box –Kutia e ygjuar e ilaçeve“
 • Andrej MInevski-„Dino Metal Park“
 • Aleksandar Dudeski, dean Ivanovski „Bushkraft – Е-bike tours Makedonia“
 • MIhail Stevçev „Treebanks – Lets plant millions of trees“
 • Jana KUnovska „E diela e gjysheve në  Ma Belle“
 • Maria dhe Antonio Dimovski- „Planet i shëndetshëm- gjeneranta të shëndetshme“
 • Dejan Spasoviq- „ Qendra edukative në natyrë për fëmijët për të përfituar  aftësi natyrore “

2020

 • Frosina Meshkovska “ Përpunimi i lëvozhgave të vezëve nw shtesa ushqimore për pwrdorim njerëzor”
 • Dragan Hristov “ Sistemi hidroponik (Kultivimi i bimwve  pa nevojën e dheut)
 • Shoqata për mbrojtjen she zhvillimin e ambientit jetësor Eko Logik “ Brumëra  ruralë”
 • Darko Pavllovski “ Servis për gjenerimin dhe valorizimin e biletave elektronike”
 • Filip Andonovski “ Tharëse diellore për farat organike, me kontrollues të ri”
 • Drazhen Koteski “ BLINK DELIVERY”
 • Vanço Kirovski “ Miqtë e bletëve”- Friends of the bees”
 • Imhail Stevçev “ Banka e pemëve”
 • Snezhana Ilievska “ Eko studio për masazh”
 • Sofia Daçeva “ VAJS Aditiv”
 • Dejan Stojanoviq “ GREEN VIVO”
 • Petar Talevski „Bee varroa killer“
 • Riste Janev „Smart green eco trap“
 • Sonja Simiq “ Prodhime të  llojeve të verës nga vreshtat autoktone, me përdorimin e teknologjisë In vitro”
 • Dushica Krstevska “ Mbrojtja e fenomenit të staneve në RMV dhe promovimi i specialiteteve tradicionale të Malishevës”

2021

 • Jasmina Pisleviq “Living globally”
 • Goran Bushkovski “Ripërdorimi i mbetjeve të qeramikës dhe porcelanit”
 • Filip Kostadinovski “Inopod”
 • Lidia Joreva Llazarevska “Modulari HOPI – Elemente të gjelbërta për enterier”
 • Angela Bushevska “EnRoute”
 • Zoran Krstevski „ Sistemi inteligjent për ujitjen automatike të sipërfaqeve të gjelbërta dhe pastrimin e ajrit”
 • Gorjana Bonevska “Biblioteka e parë e lojrave”
 • Stefani Prenkova “Le të zgjasë… / Make it last…”
 • Verica Arnautovska “Video aventura edukative”
 • Irina Tosheva “Mini Irina Tosheva”
 • Vasja Petkovska “Ruaje ushqimin që të mos e hedhësh”
 • Ivan Karanfillov “Një copë e shijshme tradite”
 • Marija Burgieva “Prodhimi i vajrave esenciale dhe aromatizuesve, nga mbetjet e lëkurave të portokallit”

2022

 • Trajko Jordanovski “Makinеri  për riciklim dhe filament nga ambalazhet plastike të ricikluara”
 • Goce Stevanoski  “Nga ndotësi në zbukurues”
 • Marko Ichkarov  “Kosheret  e bletëve për ushqim”
 • BIOOIL DOOEL Shkup “Riciklimi i mbeturinave të vajit-biokarburant (dizelit)”
 • Katarina Georgievska “Ferma e Vanços dhe Katës”
 • Shoqata “Qendra Edukative për Ruajtjen e Natyrës”, f. Negrevë, Pehçevë “Në harmoni me natyrën”
 • Ana Marija Pavlova “Kampi”
 • VE DOG FOOD DOO Prilep “Dhoma pilot e insekteve”
 • Jana Angelovska “Peli”
 • INDOR GARDEN DOOEL Shkup “Eko-konfetat”