Finalistë

2015

 • Zharko Vasilevski – “Prodhimi natyror dhe tradicional i vezëve të shëndetshme nga pulat”
 • Afrodita Misheva – “Ëagon Bar Macedonia”
 • Suzana Atanasovska- “Uthull ekologjike nga mollët e egra me tregues gjeografik të mbrojtur”
 • Biljana Filipovska – “Certifikata organike për prodhuesit e vogël të margjinalizuar”
 • Lambush Shutinoski – “Bio-turizmi në Vevçan”
 • Jasminka Pashaliska-Andonovska – “Instalimi pilot për përfitimin e paletave nga mbeturinat e biomasës”
 • Sasho Matoski – “Qendra eko-turistike Polog Shara”
 • Zoran Trajçevski – “Nga lulja në lule – në ushqim dhe ilaçe”
 • Aleksandar Dimeski – “Centrali i energjisë diellore të përqëndruar”
 • Sashko Todorov – “Ushqimi i së ardhmes – ferma e insekteve”

2016

 • Lea Linin- “Stacionet e Kompostimit Urban”
 • Aleksandra Eftimovska – “Linja Natyrore”
 • Filip Kareski dhe Sofia Bogeva – “TEL Social”
 • Stefan Percinkov- “Ricikloni dhe merrni bonus”
 • Bojan Rantasha – “Qendra e biçikletave”
 • Marta Mojsova – “Ri-animim eko kreativ “
 • Ana Rafailovska – “Slamaala”
 • Vesna Avramovska- “Tracy Sparks – Plentiful Praktike”
 • Lide Stojanovska – “Për një ëndërr të lehtë dhe natyrore”
 • Shutova Sofia – ” Roll-up nga manaferrat organike dhe frutat me omega3 “
 • Dukagjin Turkeshi- “Turizmi i Liqenit”

2017

 • Petar Matovski – ” Departamente prej 15m3 për mbeturinat organike”
 • Anela Stavrevska Panayotova – “Kopshti Pyjor”
 • Jane Zaevski – “Ushqim për të gjithë “
 • Aco Zdravevski – “Kultivimi i Stevia Reabudiana Bertoni”
 • Sashko Todorov – “Çelësi i gjelbër për fëmijëri të sigurtë”
 • Kristian Shopov – “Iluzione eko”
 • Ljubomir Stojanovski – “Lavender Immortele Macedonia”
 • Ana Ristevska – “TravelIMG”
 • Natalia Burgieva – “Prodhimi i substrakteve për rritjen e kërpudhave, sipas parimit të prodhimit organik”
 • Dukagin Turkesi, Dritan Leshi – “Komuniteti i Gjelbër”
 • Marina Karatrejkova, Aleksandar Popovski – “Bëni sërish Shkupin e Gjelbër”
 • Vele Nelkovski – “Shtëpia Eko Modulare”

2018

 • Tatiana dhe Vardan Blazevski -“Riciklo biçikletën tënde të vjetër “
 • Marko Ugarkoviq “Bin Go “
 • Marjan Stoynev / “Malinka Stojneva-” Sapun 100% natyral i qumështit të dhisë “
 • Vesna Peshevska Djekic -“DROPSAVER (Irristabilaiser) ndihmës në sistemin e ujitjes, pikë pas pike, në bujqësi”
 • Jasmina Glavinchevska -“EKO-FËMIJË”
 • Milica dhe Vasil Petrushevski -“Sallata të reja organike të brenduara “
 • Mila Kuzmanovska / Helena Andonov Grams- “Gram”
 • Marija Mitevska- “Hartimi i mbeturinave zero për të gjithë”
 • Kukutanov Mihail -“Kooperativa e Bletarëve, mjaltë nga Mulliri i Gjelbër”
 • Vanço Atanasovski -“Rrobat në ngjyrat e ylberit”
 • Kristina Todorova -“Gaxhun, ilaç për mbretërit dhe mbret i ilaçeve”

2019

 • Ivan Toromanovski – ,, Modular Biodigjestues anaerobic ( AMB)“
 • Miki Trajkoski „Green Events – toëards green future! – Ngjarje të gjelbra- drejt ardhmërisë së gjelbër!“
 • Jordanço Lefkov – „ ORIZI BIO SMART “
 • Aleksandar Binov- „ Lodra edukative të prodhuara nga druri dhe material të tjera natyrore“
 • Teodora Çizhbanoska „ Challenger“
 • Igor MItev „Smart pill box –Kutia e ygjuar e ilaçeve“
 • Andrej MInevski-„Dino Metal Park“
 • Aleksandar Dudeski, dean Ivanovski „Bushkraft – Е-bike tours Makedonia“
 • MIhail Stevçev „Treebanks – Lets plant millions of trees“
 • Jana KUnovska „E diela e gjysheve në  Ma Belle“
 • Maria dhe Antonio Dimovski- „Planet i shëndetshëm- gjeneranta të shëndetshme“

Dejan Spasoviq- „ Qendra edukative në natyrë për fëmijët për të përfituar  aftësi natyrore “