Победници

Победнички македонски зелени идеи на национално ниво:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

  • Софија Дацева – „Вајс Адитив“
  • Ванчо Кировски – „Пријатели на пчелите“
  • Душица Крстеска – „Заштита на феноменот колибарање во Македонија и промовирање на традиционалните Малешевски специјалитети“


Од 2015-та кога АРНО почнува со администрирање на натпреварот на национално ниво, ги добиваме првите македонски регионални победници: прв регионален победник (Наша Добра Земја-Прва кооператива на органски потрошувачи). Во 2016-та повторно имаме македонски победник: Марта Мојсова млада архитектка која основа стартап за поправка и редизајн на стар мебел (СПИН), во 2017-та имаме двајца победници: Кристиан Шопов, еко-магионичар кој преку забава пренесува еколошки пораки (Еко илузии) и Јане Заевски кој заедно со својот тим ја основаше платформаат „Храна за сите“ преку која се продава и донира непродадена храна од угостителските објекти. Во 2019-та повторно имаме двајца регионални победници: Challenger, мобилна апликација што ги наградува сите еколошки одговорни корисници и био смарт ориз (ориз добиен преку иновативни еколошки практики).

Секој од победниците добива подршка од 10.000 долари за имплементација на зелената бизнис идеја, при што АРНО учествува во мониторинг и евалуација на процесот, и врши дополнително поврзување со други поддржувачи.

Преку овој натпревар, до 2020-та година, вкупно 60.000 долари се инвестирани во нашата земја за поддршка на зелени бизниси.