Победници

Победнички македонски зелени идеи:

2015

2016

2017

2018

2019

Победнички македонски зелени идеи на регионално ниво:

ОД 2015-та кога АРНО почнува со администрирање на натпреварот на национално ниво, ги добиваме првите македонски регионални победници: Прв регионален победник (Наша Добра Земја-Прва кооператива на органски потрошувачи). Во 2016-та повторно имаме македонски победник: Марта Мојсова млада архитектка која основа стартап за поправка и редизајн на стар мебел (СПИН), и во 2017-та имаме двајца победници: Кристиан Шопов, еко-магионичар кој преку забава пренесува еколошки пораки (Еко илузии) и Јане Заевски кој заедно со својот тим ја основаше платформаат „Храна за сите“ преку која се продава и донира непродадена храна од угостителските објекти.
Секој од победниците добива подршка од 10 000 долари за имплементација на зелената бизнис идеја, при што АРНО учествува во мониторинг и евалуација на процесот, и врши дополнително поврзување со други поддржувачи.