Партнери

Филантропија за зелени идеи е проект на Balkan Green Foundation поддржан од програмата за Западен Балкан на  Фондот на Браќата Рокфелер (Rockefeller’s Brothers Fund). Партнери во регионот се:  Форум за граѓански иницијативи (Forum for Civic Initiatives) (Косово), Фондот за активно граѓанство (Fund for Active Citizenship ) (Црна Гора), Здружение за социјални иновации „АРНО“ (Р.С.Македонија), Фондација Мозаик ( Mozaik Foundation) (Босна и Херцеговина), Партнери Албанија (Partners Albania) (Албанија), ЧовековиПрава360 (HumanRights360)(Грција) и Траг Фондација (Trag Foundation) (Србија).