Зелени идеи* е годишен натпревар кој поддржува развој на мали, локални, зелени бизнис идеи. Освен во нашата земја натпреварот се одржува и во Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Грција.

*Терминот „зелени идеи“ означува идеи кои придонесуваат кон животната средина, кои користат ресурси од локалната заедница и кои придонесуваат кон одржлив развој (интеграција на локалните, економските, социјалните и еколошките потреби и приоритети на заедниците).